Käyttöehdot

Vuokravaunut.fi Internet-sivuston käyttöehdot

Käyttäessään vuokravaunut.fi Internet-sivuja käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Palvelu
Palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Vuokravaunut.fi palvelun ylläpitäjillä on oikeus muuttaa sivujen käyttöehtoja, sisältöä, sekä muita sivulla olevia palveluita.

Tekijänoikeudet
Vuokravaunut.fi Internet-sivusto on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Sivujen sisällön tai ulkoasun kaupallinen hyödyntäminen missään muodossa ilman sivuston omistajan kirjallista suostumusta on kielletty.

Vastuu
Sivuilla julkaistava materiaali saattaa sisältää sisällöllisiä tai teknisiä virheitä. Vuokravaunut.fi ei vastaa siitä, että sivuja voidaan aina käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Vuokravaunut.fi voi muuttaa näitä käyttöehtoja ja sivujen sisältöä tai estää niiden käytön kokonaan tai osittain oman harkintansa mukaisesti ilmoittamatta siitä etukäteen. Palvelut voivat olla käytettävissä joko ilman kirjautumista tai ne voivat edellyttää kirjautumista. Kukin käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan. Ilmoittaja on vastuussa tietojen oikeudellisuudesta. Palvelun käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja tarkoitettu ainoastaan käyttäjälle. Ilmoitukset jotka eivät vastaa palvelun edellytyksiä voidaan tarvittaessa poistaa.

Henkilötiedot
Vuokravaunut.fi palveluun rekisteröidyttäessä käyttäjän tulee ilmoittaa tarvittavat henkilötiedot. Tiedot tallennetaan käyttäjärekisteriin, eikä niitä luovuteta eteenpäin. Vuokravaunut.fi ei ole vastuussa sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista vahingoista tai vahingoista, joiden väitetään johtuneen sivuilla esitettyjen tietojen käyttämisestä. Vuokravaunut.fi ei anna takuita sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä.


Mainokset ja linkit
Vuokravaunut.fi ei vastaa sivuillaan olevien kolmansien osapuolien linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niiden sisällöstä eikä muiden yritysten web-sivustoista, joista mahdollisesti on linkki tähän sivustoon.

Tietoturva
Vuokravaunut.fi sivuston käyttäjän tulee ottaa huomioon että verkkoympäristö ei ole koskaan täysin turvallinen. Hyödynnämme uusimpia tietoturvatekniikoita taataksemme mahdollisimman hyvän palvelun ja estääksemme asiattoman käytön. Vuokravaunut.fi tarjoamiin palveluihin ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palvelua koskevat erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.